top of page

      EN 1090-1 Yapısal Metalik Bileşenler için CE İşareti

Çelik Yapı Uygulamalarının CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB) kapsamında sistem 2+ uygunluk onay düzeyindedir.


Çelik Yapı Uygulamaları için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tebliğ gereği 01.01.2011 tarihi itibari ile yürülüğe girmiş olup 01.07.2014 tarihi itibari ile yasal zorunluluk süresi başlayacaktır.

 

EN 1090-1 Yapısal Metalik Bileşenler için zorunlu CE İşareti

Çelik yapıların üretiminde yer alan tüm metalik bileşenler için artık EN 1090-1 Avrupa Standardına uygun olarak Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) içinde yer alan tüm ülkelerde CE işareti uygulaması için tüm ticari ürünlerde (Satış/Satınalma/İmalat) belgelendirme zorunluluğu 01.07.2012 tarihinden önce başlayacaktır.

 

EN 1090-1 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) kapsamında yeni bir standart olarak yürürlüğe konmuştur. Bu uyumlaştırılmış Avrupa Standardı çelik ve alüminyum esaslı yapı ve bileşenlerin tasarımı ve imalatını kapsamaktadır.

 

Bu çerçevede başarılı ve güvenli bir belgelendirme için Universal Certification tüm yapı imalatçıları ile bu süreci en etkin şekilde planlamak ve yürütmek için deneyimi ve bilgi birikimi ile ilk yerli kuruluş olmanın gururunu taşımaktadır.

 

Çelik yapı imalatçıları, Fabrika Üretim Kontrolünü (FPC) belgelendirmek için onaylanmış bir kuruluştan (NB) CE belgesi alma zorunluluğuna tabidir.

EN 1090-1

EN 1090-1 uyumlaştırılmış bir Avrupa Standardı olup 305/2011/EU Avrupa Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde yapısal bileşenler için zorunlu CE işaretinin esasını oluşturur. Bu uyumlaştırılmış Avrupa Standardı; Yapı imalatında çelik ve alüminyum esaslı yapı ve bileşenlerin tasarımı ve imalatı için uygulanır.Bu standarda olan uygunluk 01.07.2012 tarihinde önce sağlanmalıdır. Bu amaçla Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) içine yapıların imalatında kullanılan ticari yapısal metalik bileşenler üzerinde CE işareti bulundurulması gerekecektir. (European Commission Communication 2010/C 344/01)

Hangi Ürünleri İlgilendirir

EN 1090-1 Standardı, piyasada yapı malzemesi olarak yer alan edevatlar da dahil yapıların oluşmasında yer alan tüm çelik ve alüminyum yapısal bileşenlerin performans karakteristiklerinin uygunluk değerlendirmesini şart koşar. Bu, bileşenlerin sahip oldukları yapısal karakteristiklerin her birinin kullanım amacına olan uygunluğunu ve bileşenlerin tasarım ve imalatı sonucu belirlenen yapısal karakteristiklerin karşılamasını kapsar.

Bu standart ayrıca kompozit çelik ve betonarme yapılarda kullanılan seri imalatı olan ve olmayan yapı bileşenlerini de kapsar.

Yapı üretiminde kullanılan ürünleri üreten yapısal metalik bileşen imalatçıları, bağımsız bir onaylı kuruluş tarafından EN 1090-1 standardına uygunluk değerlendirmesine tabi olması gerekmektedir. Uygunluğun sağlanmış olması halinde, bağımsız onaylı kuruluş tarafından Fabrika Üretim Kontrolü (FPC) belgesi yayınlar ve bu yolla CE işareti kullanım imkanı sağlanır.

Bu Standart Kapsamındaki İlgili Alanlar     

 

 • Nalburiye Malzemeleri      

 • Fabrika Şantiyeleri      

 • Çelik ve Metal Konstrüksiyon İmalatı      

 • Köprü yapımı      

 • Alüminyum Yapılar      

 • Çelik Yapılar      

 • Vinç İmalatı      

 • Taşıyıcı Sistemler

 • Yüksek Gerilim Hattı Direkleri    

 • Montaj Elemanları      

 • Makine Mühendisliği 

 

Bu Standart Kapsamında Uyumlaştırılmış Standartlar      

 

 • Çelik yapı malzemeler – EN 10025-1      

 • Yuvarlak kesitli borular – EN 10219- 1 ve EN 10210-1      

 • Ön Yüklemeli Civatalar – EN 14399-1      

 • Ön Yüklemesiz Civatalar- EN 15048-1      

 • İşlenmiş Çelik Malzemeler – EN 1090-1

 

İmalat Uygulaması (Execution) : Bir inşa uygulamasının fiziksel olarak gerçekleştirilmesi için örneğin; satınalma, imalat, kaynak, mekanik bağlama, taşıma, inşa etme, yüzey işlemleri ve deneyleri ve dokümantasyonu ile ilgili tüm faaliyetler.

Uygulama Sınıfı (Execution Class) : Bir bütünü oluşturan yapı işinin her bir bileşeni veya her bir bileşenin detayı için tanımlanan sınıflandırılmış bir dizi gereklilikler. EXC1 

Hizmet Kategorisi (Service Category) : Bir bileşenin kullanım koşullarına ilişkin karakteristikler kategorisi. SC 1 Statik Yapı, SC 2 Yorulmaya tabi yapı

Üretim Kategorisi (Production Category) : Bir bileşenin uygulaması için kullanım metotlarına dair karakteristikler kategorisi. PC 1 S355 altı çelik yapılar , PC 2 S 355 ve üstü çelik yapılar. 

Önem Derecesi (Consequence Class) : Bir yapının güvenlik açısından önem sınıfı. CC1 düşük, CC2 standart, CC3 önemli dercedir.  


Uygulama Sınıfı

CE İşareti Standardı EN 1090-1, Uygulama Sınıfı kavramını esas almaktadır. Uygulama Sınıfı imalat için gerekli kaliteyi hedefler ve tüm yapıya uygulanabilir. Dört tip uygulama sınıfı geliştirilmiştir. 4. Seviye Uygulama Sınıfı en yüksek kalite kontrol seviyesini, 1. Seviye Uygulama Sınıfı en düşük kalite kontrol seviyesini gösterir.  

Genel olarak yapılara uygulamaları aşağıdaki şekildedir :  

Uygulama Sınıfı 1 (EXC1) : Tarım yapıları (Başarısızlık sonucu düşük öneme sahip yapılar) 

Uygulama Sınıfı 2 (EXC2) : Yapıların büyük çoğunluğunun tabi olduğu sınıf 

Uygulama Sınıfı 3 (EXC3) : Köprüler (Yorulmaya maruz yapılar) 

Uygulama Sınıfı 4 (EXC4) : Uzun köprüler (Başarısızlık sonıcı çok yüksek öneme sahip yapılar)

 

 

 

 

 

 

 


 

Sistem 2+ Uygunluk Onay Düzeyinde üreticinin ve Onaylanmış Kuruluşun görevleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

 

 SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite, SASO BELGESİ,bilgekalite.com,SASO SERTİFİKASI,BİLGEKALİTE,SASO,BİLGEKALİTE,SASO BELGESİ,bilgekalite,saso sertifikası nasıl alınır,bilgekalite,iran saso belgesi,bilgekalite,saso sertifikası,bilgekalite,iran belgesi,bilgekalite,irana ihracat belgesi saso,bilgekalite,saso,bilgekalite,sao,bilgekalite,saso sertifikası,bilgekalite,saso certificate,bilgekalite,saso danışmanlık,saso belgelendirmesi,bilgekalite,saso belgesi,bilgekalite,saso,iso belgeleri,bilgekalite,saso,saso,bilgekalite,iran,bilgekalite,iran saso,bilgekalite,iran saso belgesi,bilgekalite,bilgekalite danışmanlık ve belgelendirme,saso,www.bilgekalite.com,saso,bilgekalite,saso belgesi,irana belge,bilgekalite,saso belge,bilgekalite,saso,bilgekalite,suudi arabistan belgesi saso,suudi arabistan belgesi,bilgekalite,saso,belge saso,bilgekalite,saso sertifikası,bilgekalite,saso,saso,bilgekalite,saso belgesi,bilgekalite,saso certificate,saso,bilgekalite,bilgekalite,bilgekalite,saso,bilgekalite,saso

bottom of page