top of page

       TSE HYB Belgesi ( TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi )

  Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet verilecek servisin, ilgili ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir.

 

  21.12.2001 tarih ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu belgeyi alabilmek için öncelikle TSE’den satış sonrası servis hizmetinin verileceği servis istasyonunun ilgili ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir “Hizmet Yeterlik Belgesi” almanız gerekmektedir.  Bu hususta değişik iş kolları için TSE tarafından hazırlanan farklı kriterler veya standartlar bulunmakta olup Mobilya Sektörüne ilişkin kriterler örnek olarak aşağıda verilmiştir.

 

  Servisin Yeri ve Binası :

 

- Servis tercihen aynı meslek grubu için ayrılmış bölgelerde olmalıdır.

- İmalatçının servis hizmetide vermesi halinde; bu hizmet imalathanenin bünyesinde verilebilir.

- Servise günlük ulaşım araçları ile ulaşılabilmelidir.

- Serviste müşterek veya münferit kullanma özelliğinde otopark imkanı bulunmalıdır.

- Servise gelen mobilyaların indirilip, bindirilmesi ve servisi içine taşınması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

- Servis giriş kapısı mobilyaların girebileceği ölçüde olmalı, kolay görülebilmeli, hırsızlık vb. tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmış             olmalıdır.

- Servis binasının yapımında tercihen kolay yanmayan malzemeler kullanılmış olmalıdır.

- Şayet servis hizmeti imalatçı tarafından veriliyor ise; tercihen dış vitrin bulunmalı, vitrin servis binasının cephe görüntüsüne uygun           büyüklükte planlanmalı, kolay yanmayan malzemeden yapılmalı, soğuk havalarda vitrin camının buğulanmaması için tedbir                     alınmalı, uygun şekilde aydınlatılmalı,uygun renk, şekil ve boyutta işyeri tabelası bulunmalıdır.

- Serviste idari birim, müşteri kabul birimi, konstrüksiyon, döşeme, dikiş, üst yüzey işlemleri birimleri, tamiratı yapılan mobilyaların             bekletildiği mahal, işçi dinlenme mahalli , wc-lavabo ve tercihen duş bulunmalıdır.

- Servis tamirat kapsamı içinde bulunan bir kısım hizmeti; kendi sorumluluğunda olmak kaydıyla, başka işyerlerinden temin edebilir.           Bu durumda bu hizmetlerin verileceği mekanlar serviste aranmaz.

- Servisteki birim ve mekanlar hizmete yetecek büyüklükte olmalı, amaca uygun eşyalarla tefriş edilmelidir.

 

   Hizmetle İlgili Hususlar :

 

- İmalatçı; imalattan kaynaklanan ve ayıplı mal kapsamına giren hususların giderileceğine dair yazılı taahhütname vermelidir.

- Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.

- Servis hizmetinin bir kısmı, anlaşmalı başka servis veya imalathaneler eliyle verilebilir. Bu durumda hizmetin kalitesinden taahhüdü         veren servis sorumludur.

- İmalatçı tarafından verilen servis hizmetleri uygulamasında; bayiler tarafından satışı yapılan mobilyaların servis hizmetinin sorumluluğu     da anabayii (imalatçı) tarafından üstlenilir.

- Her türlü servis hizmeti teknik ve idari hükümlerin yer aldığı sözleşme esasına göre verilir.

- Serviste işçilik ve malzeme fiatlarını gösteren bir fiat listesi bulunmalı, tercihen yazılı olarak fiat mutabakatına varıldıktan sonra hizmet     verilmelidir.

- Hizmetin tamamlanmasını müteakip, müşteri önünde ilgili testler yapılmalı, müşterinin bulunmaması halinde test belgeleri ile işçilik,         malzeme ve parçaları gösteren bir “Gerçekleştirme Belgesi” düzenlenmeli, imzalanarak birer nüshası müşteriye verilmeli, hizmetin           tamamlanmasını müteakip bilgi ve teknik yardıma devam edilmelidir.

- Serviste hizmete ilişkin standartlar , periyodik mesleki yayınlar ve mobilya tamiratına ilişkin yayınlar bulunmalı ve müşterinin                   incelemesine sunulmalıdır.

 

  Serviste Çalışan Personele İlişkin Hususlar :

 

- Servis hizmetinin imalatçı işletme tarafından verilmesi durumunda, işletme; bayileri de dahil satışı yapılan mobilyaların cins ve sayılarına   ilişkin istatistiki bilgiler tutmalı ve buna göre belirleyeceği iş hacmini karşılayacak nitelikte ve sayıda personel istihdam etmelidir.

- Çalışan teknik elemanlar tercihen bu alanda mesleki eğitim görmüş olmalı, servisin kendi iç prensiplerine göre zaman zaman eğitimden   geçirilmelidir.

- Servis istendiğinde çalışan teknik elemanların kendi personeli olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir.

 

  Dikkat Edilecek Diğer Hususlar :

 

- Servis atıksız yakıt kullanmak suretiyle, uygun bir sistemle ısıtılmalı, tabii olarak havalandırılmalı, mümkün olmadığı takdirde mekanik       havalandırma bulunmalıdır.

- Bu kapsamda servis kusurun niteliğine göre hizmeti müşteri adresinde verebilecek şekilde imkana sahip olmalıdır.

- Servisteki müşterek veya münferit kullanma özelliğindeki WC’nin teknik özellikleri TS8357’ye uygun olmalıdır.

- Serviste çevre mevzuatı ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bütün tedbirler alınmalıdır.

- Servis iskelet (konstrüksiyon) , metal mekanizasyon, döşeme, dikiş, üst yüzey ve test iş ve işlemlerinin tamamını kendisi veya bir             kısmını sözleşmeli olarak başka bir servis veya imalathane eliyle yapabilecek şekilde takım, tezgah, makine, avadanlık ve malzemeye      sahip olmalıdır.

- Servis ve /veya sözleşmeli hizmet veren servis, istendiğinde bu donanımların kendi malı olduğunu yasal belgelerle ispatlayabilmelidir

 

  Hizmet Belgelendirme :

 

  Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

  Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanan             kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilir;

 

  Hizmet Yeterlilik Belgesini Altta Yer Alan Kuruluşlar Alabilir  :

 

  4077 Sayılı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Kanununa Göre Garanti Kapsamına Giren Ürünleri İmal Ve İthal Eden     Kuruluşlar ; Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.


  İhale İle Kamu Hizmetlerini Yapan Ve Yapmaya Talip Olan Kuruluşlar ; Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama,       ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar


  Güvenlik Riski Taşıması Nedeniyle Yasal Zorunluluğu Olan Kuruluşlar ; LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.


  Sektöründe Kendi Hizmet Kalitesini Müşterilerine Karşı Garanti Ve İspat Etmek İsteyen Kuruluşlar ; Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları       vb.

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri Yeterlilik Standartları;

TS 1449 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Doldurma ve Boşaltma Kuralları

TS 4156 Yangın Önleme – Umumi Yerlerde – Gruplandırma, Ekipman ve Sistemler – Genel

TS 4641 Balıkları Dondurarak Muhafaza Kuralları

TS 6914 Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depolayan ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar

TS 6915 Konaklama Tesisleri – Genel Kurallar

TS 7035 akkal Dükkanları için Genel Kurallar

TS 7036 İş Yerleri – Lokantalar-Genel Kurallar

TS 7037 İşyerleri – Kasap Dükkanları, Toptancı Kasap Dükkanları ve Market Et Reyonları-Genel Kurallar

TS 7038 İş Yerleri – Yenilebilir Su Ürünlerinin Satışını Yapan Yerler İçin Genel Kurallar

TS 7039 İş Yerleri – Sakatat Satışı Yapan Yerler – Genel Kurallar

TS 7040 İş Yerleri – Pide, Lahmacun ve Pizza Salonları – Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS 7097 İş Yerleri – Simit Ve Galeta Fırınları – Genel Kurallar

TS 7098 İş yerleri – Kahvehane, Kıraathane, Çay Ocakları – Sınıflandırma – Genel Kurallar

TS 7244 İş Yerleri – Kafeteryalar – Genel Kurallar

TS 7281 İş Yerleri – Pastaneler-Sınıflandırma – Genel Kurallar

TS 7282 İş Yerleri – Ekmek ve Benzeri Unlu Mamulleri İmal Eden Fırınlar-Genel Kurallar

TS 7372 İş Yerleri – Gazinolar – Genel Kurallar

TS 7695 Odun Satış Depoları ile İlgili Genel Kurallar

TS 7850 Türk Hamamları – Genel Kurallar

TS 7890 Ekmek Satış Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 7891 İş yerleri – Kuaför ve Berber Salonları – Genel Kurallar

TS 8357 İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar

TS 8358 İş Yerleri – Ev, İş Yeri ve Yerleşim Alanlarındaki Zararlılar (Haşereler) İle Mücadele Hizmetleri-Genel Kurallar

TS 8359 İş Yerleri – Kümes ve Av Hayvanları Eti Satış Yerleri – Genel Kurallar

TS 8399 Açık ve Kapalı Taksi Durakları İle İlgili Genel Kurallar

TS 8400 İş Yerleri – Büfeler – Genel kurallar

TS 8401 İş Yerleri – Güzellik Salonları-Genel Kurallar

TS 8402 Manikür, Pedikür ve Ağda Salonlarının Sınıflandırılması ve Özellikleri

TS 8467 İş Yerleri – Diskotek ve kokteyl salonları – Sınıflandırma – Özellikler

TS 8468 İş Yerleri – Bar ve pavyonlar – Sınıflandırma – Özellikler

TS 8480 Süpermarketler – Genel kurallar

TS 8516 Tamir ve Bakım Servisleri – Motorlu Taşıt Kaportaları İçin – Kurallar

TS 8517 Özel Servisler – Oto Elektrik Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 8600 Salonlar Düğün Salonları-Sınıflandırma-ve Genel Kurallar

TS 8721 Veteriner Muayenehaneleri ve Poliklinikleri – Genel Kurallar

TS 8799 Özel Servisler – Oto Boyahaneleri İçin Kurallar

TS 8901 İş Yerleri – Hamburger Satış Yerleri İçin Genel Kurallar

TS 8902 İş Yerleri – Tavernalar – Genel Kurallar

TS 8985 İş Yerleri – Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları – Genel Kurallar

TS 8986 Motorlu Araç Tamirhaneleri İçin Sınıflandırma ve Kurallar

TS 9043 İş Yerleri – Hayvan Pazar Yerleri – Genel Kurallar

TS 9047 Tamir ve Bakım Servisleri – Motorlu Taşıt Lastikleri İçin – Kurallar

TS 9048 Soğuk Hava Depoları- Genel Kurallar

TS 9049 İş Yerleri – Yufka İmal Yerleri – Genel Kurallar

TS 9173 İş Yerleri – Kuru Temizleme Yerleri-Genel Kurallar

TS 9261 İş Yerleri – Halı ve Kilim Temizliği İçin – Genel Kurallar

TS 9262 Açık Hava Gazinoları – Sınıflandırma ve Özellikler

TS 9433 İş Yerleri – Hızlı Yemek Servisi Yapan Yerler – Genel Kurallar

TS 9434 Araç Radyatör Tamirhaneleri – Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS 9435 Tamir ve Bakım Servisleri – Motorlu Taşıt Lastik Kaplama Hizmetleri İçin – Kurallar

TS 9517 İş Yerleri – Kuruyemiş Satış Yerleri İçin Genel Kurallar

TS 9518 İlköğretim Okulları-Fiziki Yerleşim-Genel Kurallar

TS 9592 Bitkisel Sıvı Yağ Fabrikaları – Genel Kurallar

TS 9672 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar Ön Düzen Geometrisi ve Tekerlek Balans Ayarları için-Kurallar ve Sınıflandırma

TS 9674 İş Yerleri – Motorlu Taşıt Sürücü Kursları İçin Genel Kurallar

TS 9881 Araç Park Yerleri Sınıflandırma- Yapım ve İşletme Kuralları

TS 10079 Yetkili servisler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikle ve Gazla Çalışan Alet ve Cihazlar İçin – Kurallar

TS 10080 Sabit Pazar Yerleri-Genel Kurallar

TS 10081 Semt Pazarları -Genel Kurallar

TS 10082 İş Yerleri – Konaklama Tesisleri – Turizm Belgesi Olan Oteller – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar

TS 10347 Kreş ve Gündüz Bakımevleri-Genel Kurallar”

TS 10386 İş Yerleri – Kaynak Suyu Dolum Tesisleri – Genel Kurallar

TS 10492 Okullar – Orta öğretim – Genel Kurallar

TS 10722 İş Yerleri- Ev Süs Hayvanları Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 10723 Halı Kaplı Futbol Sahaları – Genel Kurallar

TS 10782 İş Yerleri-Kuruyemiş İşleme Tesisleri-Genel Kurallar

TS 10836 İş Yerleri-Et Ürünleri İmal Yerleri-Genel Kurallar

TS 10871 Tenis Sahaları – Genel Kurallar

TS 10956 Yetkili servisler – Elektronik Cihazlar – Görüntü ve/veya Ses Cihazları İçin – Kurallar

TS 11074 Jimnastik salonları – Genel Özellikleri

TS 11075 İş Yerleri – Oto Alım – Satım Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 11076 Kesim tesisleri – Kasaplık kanatlı hayvanlar için – Genel kurallar

TS 11077 İş Yerleri- Süt Ürünleri İmal Yerleri- Denel Kurallar

TS 11078 İş Yerleri-Mermer Atölyeleri-Genel Kurallar

TS 11138 İş Yerleri – İşkembeciler – Genel Kurallar

TS 11173 İş Yerleri – Baharat İşleme Yerleri-Genel Kurallar

TS 11229 İş Yerleri – Ayak Giyecekleri Tamiri Yapan – Genel Kurallar

TS 11255 Mobilya İmal Yerleri-Seri İmalat- Genel Kurallar

TS 11256 Basketbol-Voleybol Sahaları – Açık – Genel Kurallar

TS 11282 Süs Bitkileri – İç Mekanlarda Kullanılan-Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 11329 Fotoğraf Stüdyosu-Genel Kurallar

TS 11371 İş yerleri – Şehiriçi ve/veya Şehirlerarası Ev Eşyası Nakliyatı Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 11400 İş Yerleri – Huzurevleri İçin Genel Kurallar

TS 11497 İş Yerleri – Çamaşır Yıkama Yerleri – Genel Kurallar

TS 11498 Öğrenci Yurtları-Yüksek Öğrenim İçin-Genel Kurallar

TS 11524 Konfeksiyon İmal Yerleri- Genel Kurallar

TS 11526 Oto Temizleme- Yıkama ve Yağlama Yerleri- Genel Kurallar

TS 11592 Taksi Durakları ve Taksi İşletmeciliği – Genel Kurallar

TS 11593 Dolmuş Minibüs Durakları ve Dolmuş Minibüs İşletmeciliği – Genel Kurallar

TS 11594 Şehirlerarası otobüs işletmeciliği – Terminal Hizmeti Olan – Genel Kurallar

TS 11595 İş Yerleri – Karayoluyla Eşya Nakliye Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 11642 Karayolları Kenarında Yapılan Dinlenme Tesisleri-Genel Kurallar

TS 11643 İş Yerleri – İçme Suyu Satışı Yapan – Genel Kurallar

TS 11670 Bakliyat ve Hububat Ambalajlama Yerleri- Genel Kurallar

TS 11671 İş Yerleri – Döner İmal Yerleri-Genel Kurallar

TS 11688 İş Yerleri – Turşu Üretim Tesisleri-Genel Kurallar

TS 11689 İş Yerleri – Zeytin Salamurahaneleri – Genel Kurallar

TS 11816 Emlak Müşavirliği Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 11827 İş Yerleri – Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin- Genel Kurallar

TS 11847 Özel Dershaneler-Genel Kurallar

TS 11848 Kuyumculuk Hizmetleri-Genel Kurallar

TS 11855 Ecza Depoları-Genel Kurallar

TS 11861 Halı Mağazaları-Genel Kurallar

TS 11875 Hipermarketler – Genel Kurallar

TS 11893 Elektrik Malzemeleri Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 11894 Matbaacılık Hizmetleri-Genel Kurallar

TS 11913 Optik Mağazaları – Genel Kurallar

TS 11921 Yetkili Servisler – Motosiklet, Bisiklet vb. İçin – Kurallar

TS 11924 Yangın Önleme – Okullarda (İlk, Orta ve Yüksek Öğretim) – Genel Kurallar

TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)- İkmal İstasyonu- Karayolu Taşıtları İçin- Emniyet Kuralları

TS 11947 Yangın Önleme – Yapıları Isıtma Merkezlerinde

TS 11953 Tamir ve Bakım Servisleri-Taşıt Motorları İçin Motor Ayarları-Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS 11954 Özel Servisler – Motor Yenileme Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 11964 Tamir ve Bakım Servisleri-Dizel Motor Yakıt Pompası ve Enjektör Ayar Yerleri-Kurallar

TS 11968 Tamir ve Bakım Servisleri – Şaft Dengeleme (Balans) Ayar ve Tamir Yeri – Genel Kurallar

TS 11969 Tamir ve Bakım Yerleri – Oto Döşeme – Genel Kurallar

TS 11972 Yat Turizmi İşletmeciliği – Genel Kurallar

TS 12040 İş Yerleri-Akümülatör Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar

TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin-Kurallar

TS 12048 Toplantı Hazırlama – Genel Kurul-Genel Kurallar

TS 12104 Satış Mağazaları – Deri ve Suni Deri Giyim Eşyası İçin – Genel Kurallar

TS 12125 Yetkili Servisler – Fotokopi Makinaları İçin-Kurallar

TS 12134 Yetkili Servisler – GSM Cep Telefonları İçin – Kurallar

TS 12162 Yetkili Servisler – Optik Tarayıcı ve Barkod Okuyucular İçin – Kurallar

TS 12225 İş Yerleri – Sert PVC’den Kapı veya Pencere Sistemleri İmal Yerleri- Genel Kurallar

TS 12226 Yetkili Servisler – Elektrik Sayaçları, Su Sayaçları ve Akaryakıt ve Gaz Sayaçları İçin – Kurallar

TS 12255 Yetkili Servisler – Asansörler İçin – Kurallar

TS 12256 İş Yerleri – Tesviyecilik Atölyeleri – Genel Kurallar

TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşıma Hizmetleri- Genel Kurallar

TS 12312 Dayanıklı Tüketim Malları Satış Mağazaları – Genel Kurallar

TS 12355 Yetkili Servisler – Kat Kaloriferleri ve Kombiler İçin-Kurallar

TS 12416 Büyük Tüketim Toptancı Halleri-Genel Kurallar

TS 12417 Büyük Tüketim Toptancı Halleri-Yaş Sebze ve Meyve-Et ve Tavuk Eti-Su Ürünleri-Kuru Gıda İçin-Genel Kurallar

TS 12420 Yetkili Servisler – Basınçlı kaplar ve Tanklar için – Kurallar

TS 12425 Yetkili Servisler – Matbaa Makinaları İçin – Kurallar

TS 12426 Yetkili Servisler – Tıbbi Cihazlar İçin-Kurallar

TS 12427 Yetkili Servisler – Oyun, Spor ve Av Amaçlı Alet ve Makinalar İçin – Kurallar

TS 12486 Mobilya ve Aksesuar Mobilyaları Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 12487 Yetkili Servisler – Ahşap ve/veya Metal Mobilya İçin – Kurallar

TS 12488 Özel Bilgisayar Dershaneleri – Genel Kurallar

TS 12498 Yetkili Servisler – Bilgisayar ve Çevre Birimleri İçin – Kurallar

TS 12510 Yetkili Servisler – İnşaat ve Kazı Makinaları İçin – Kurallar

TS 12512 Yetkili Servisler – Çocuk Arabası, Puseti ve Oto Koltukları İçin-Kurallar

TS EN 12522-1 Taşınma Eşyası Taşıma Hizmetleri – Özel Şahıslara Verilen – Bölüm 1: Hizmet Özellikleri

TS EN 12522-2 Taşınma Eşyası Taşıma Hizmetleri – Özel Şahıslara Verilen – Bölüm 2: Hizmet Şartları

TS 12524 Temizlik Hizmeti Veren İş Yerleri Genel Kurallar

TS 12531 Yetkili Servisler – Toprak İşleme Ekipmanları için – Kurallar

TS 12533 Yetkili Servisler – Tarım Alet ve Makinaları-Hasat ve Harman Makinaları İçin-Kurallar

TS 12534 Yetkili Servisler–Tarım Alet ve Makinaları-Ekim, Dikim ve Gübreleme Makinaları İçin-Kurallar

TS 12539 Yetkili Servisler – Sanayi Amaçlı Ağaç İşleme Makinaları İçin Kurallar

TS 12540 Yetkili Servisler – Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için – Kurallar

TS 12541 Elektrik İç Tesisatı Montaj, Bakım ve Onarımını Yapan İş Yerleri Genel Kurallar

TS 12558 Yetkili Servisler – Ahşap, metal ve/veya PVC kapı ve pencere sistemleri için kurallar

TS 12559 Yetkili Servisler – Engellilerin Kullandığı Teknik Yardım Araçları İçin-Kurallar

TS 12578 Yetkili Servisler – Lift, Forklift, Vinç vb. Yük Taşıma ve Kaldırma Makinaları İçin – Kurallar

TS 12600 Yetkili Servisler – Hayvancılıkta Kullanılan Makinalar İçin – Kurallar

TS 12608 Ayakkabı Satış Yerleri –Genel Kurallar

TS 12612 Otomotiv Yetkili Yedek Parça Satış Yerleri – Genel Kurallar

TS 12643 Yetkili Servisler – Kesintisiz Güç Kaynakları İçin – Kurallar

TS 12650 Yetkili Servisler – İçten Yanmalı Motorlar Tarafından Tahrik Edilen Jeneratörler İçin-Kurallar

TS 12652 İş yerleri – Araç Kiralama Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 12658 Yetkili Servisler – Tarım Alet ve Makinaları –Taşıma ve Ulaştırma Ekipmanları İçin-Kurallar

TS 12659 Yetkili Servisler – Bitki Koruma Ekipmanları İçin – Kurallar

TS 12663 Akaryakıt Satış ve/veya Akaryakıt Satış ve Servis Yerleri – Genel Kurallar

TS 12664-1 Karayolu Taşıtları Yakıt Sistemlerinin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Kullanımı İçin Dönüşümünü Yapan Yerler – Genel Kurallar

TS 12664-2 İş Yerleri – Karayolu Taşıtları Yakma Sistemlerinin, Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Kullanımı İçin Dönüşümünü Yapan Yerler – Genel Kurallar

TS 12669 İşyerleri – Kasaplık Hayvanlar Kesim Yerleri (Mezbahalar) – Sınıflandırma – Genel Kurallar

TS 12676 Yetkili Servisler – Kazanlar ve Isı Değiştiriciler (Eşanjörler) İçin – Kurallar

TS 12681 Yetkili Servisler – Kara yolu taşıtları – Özel Amaçlı Taşıtlar İçin Kurallar

TS 12683 Yetkili Servisler – Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları İçin – Kurallar

TS 12684 Yetkili Servisler – Ambalajlama, Etiketleme ve Dolum Makinaları İçin-Kurallar

TS 12690 Yetkili Servisler – Güneş Enerji Sistemleri – Kurallar

TS 12706 Peyzaj Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 12709 Yetkili Servisler – Kaynak Makinaları İçin – Kurallar

TS 12710 Yetkili Servisler – Takım Tezgahları İçin – Kurallar

TS 12711 Yetkili Servisler – Taşınabilen Elektrikli El Aletleri İçin – Kurallar

TS 12713 Yetkili Servisler – Uydu Alıcı Sistemleri İçin – Kurallar

TS 12725 İş Yerleri – Fuar Hizmetleri ve Fuar Alanları İçin Genel Kurallar

TS 12739 Yetkili Servisler – Telefon ve Telefon Santrali ile Ekipmanları İçin-Kurallar

TS 12749 Yetkili Servisler – Teleks, Teleteks, Telefaks, Modem vb. Cihazlar İçin Kurallar

TS 12782 Güvenlik Hizmetleri – Genel kurallar

TS 12788 İş Yerleri – İnternet Evi- Genel Kurallar

TS 12792 İş Yerleri – Elektrostatik Toz Boya Uygulama Yerleri-Genel Kurallar

TS 12809 Yetkili Servisler-Transformatörler İçin-Kurallar

TS 12810 İş Yerleri – Posta Tekeli Dışındaki Gönderilerle İlgili Hizmetler İçin-Genel Kurallar

TS 12817 Yetkili Servisler – Elektrik Panoları için – Kurallar

TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri

TS 12821 İş Yerleri – Diş Protez Laboratuvarları – Genel Kurallar

TS 12831 Yetkili Servisler – Anahtarlama ve Kontrol Cihazları İçin – Kurallar

TS 12841 İş Yerleri – Evcil Hayvan Bakım Evleri İçin Genel Kurallar

TS 12842 Yetkili Servisler – Motorlar (Elektrikli) İçin-Kurallar

TS 12843 Yetkili Servisler – Su Arıtma Cihaz ve Sistemleri İçin-Kurallar

TS 12844 Yetkili Servisler – Vanalar İçin-Kurallar

TS 12845 Yetkili Servisler – Profesyonel Amaçlı Ses (Audio) ve Görüntü (Video) Cihazları İçin – Kurallar

TS 12849 Yetkili Servisler – Alarm Cihazları İçin – Kurallar

TS 12850 Yetkili Servisler – Havalandırma ve Klima Sistemleri-Klima Santralleri, Klimalar, Soğutucu Gruplar, Fan-Coiller, Fanlar (Aspiratörler,Vantilatörler), Hava Temizleyici Cihazlar ve Hava Perdeleri vb. İçin Kurallar

TS 12852 Yetkili Servisler – Basınçlı Kaplar ve Tanklar-Sabit Tanklar (Gaz ve Sıvı Yakıt İçin Olanlar Hariç), Hidroforlar ve Atmosfere Açık ve Kapalı Tip Genleşme Depoları İçin-Kurallar

TS 12853 Yetkili Servisler – Büro ve Muhasebe Makinaları İçin – Kurallar

TS 12859 Yetkili Servisler – Elektrikli, Gazlı Alet ve Cihazlar – Sanayi Tipi – Kurallar

TS 12865 Yetkili Servisler – Brülörler (Sıvı Yakıtlı, Gaz Yakıtlı ve Çift Yakıtlı) İçin-Kurallar

TS 12866 Peyzaj Mimarlığı-Bakım Onarım Hizmetleri-Kurallar

TS 12867 Peyzaj Mimarlığı-Proje Hizmetleri-Kurallar

TS 12868 Peyzaj Mimarlığı-Uygulama Hizmetleri-Kurallar

TS 12869 Yetkili Servisler – İçten Yanmalı Motorlar İçin – Kurallar

TS 12870 Yetkili Servisler – Kompresörler ve Pnömatik Makinalar İçin – Kurallar

TS 12871 Yetkili Servisler – Redresörler İçin – Kurallar

TS 12873 Yetkili Servisler – Pompalar (Atık ve Temiz Su, Yağ, Akaryakıt, LPG, CNG) İçin-Kurallar

TS 12875 Yetkili Servisler – Otomotiv Sanayi Servis Hizmetleri Cihaz ve Ekipmanları İçin – Kurallar

TS 12887 Yetkili Servisler – Gıda ve İçki Sanayi Makinaları vb. İçin – Kurallar

TS 12890 Yetkili Servisler – Müzik Aletleri İçin-Kurallar

TS 12907 Yetkili Servisler – Optik Alet ve Cihazlar İçin-Kurallar

TS 12909 Yetkili Servisler – Teksir, Ozalit ve Baskı Makinaları İçin-Kurallar

TS 12960 Sahipsiz Köpek Barınakları-Genel Kurallar

TS 12961 Yetkili Servisler – Deniz Taşıtları (Deniz Motorsikletleri, İçten veya Dıştan Takmalı Deniz Motorları, Botlar ve Tekneler) İçin-Kurallar

TS 12962 Yetkili Servisler – Tartı Aletleri ve Cihazları (Terazi, Baskül) İçin-Kurallar

TS 12963 Yetkili Servisler – Pos, Atm, Kiosk ve El Terminalleri İçin-Kurallar

TS 12987 İş Yerleri-Narenciye İşleme Yerleri-Genel Kurallar

TS 12988 İş Yerleri – Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar

TS 12993 İş Yerleri – İnsan Kaynakları Hizmetleri Veren-Kurallar

TS 12994 İş Yerleri – Kentsel Donatım Elemanları İmal Yerleri-Genel Kurallar

TS 12998 İş Yerleri – Çiçek Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 12999 İş Yerleri-Çocuk, Yaşlı ve Hasta İçin Yaşadıkları Adreste Refakat Hizmeti Veren Yerler-Genel kurallar

TS 13004 Yetkili Servisler – Elektronik Yazar Kasalar İçin-Kurallar

TS 13005 Yetkili Servisler – Tıbbi ve Laboratuvar Amaçlı Hastane Mefruşatı ve Ekipmanları İçin-Kurallar

TS 13006 İş Yerleri – Cenaze Hizmetleri İçin-Genel Kurallar

TS 13011 Yetkili Servisler – Sağlık Sektöründe Kullanılan Cerrahi El Aletleri İçin-Kurallar

TS 13012 İş Yerleri – Kırtasiye Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS EN 13015 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı – Bakım Talimatları İçin Kurallar

TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon-Genel Kurallar

TS 13070 Yetkili servisler-Karayolu Taşıtları Klima (iklimlendirme) Cihazları İçin-Kurallar

TS 13071 İş Yerleri – Taşınabilir Tüplü Gaz (Lpg Hariç) Satış ve Servis Yerleri – Genel Kurallar

TS 13072 Yetkili Servisler – Kalorifer Tesisatı, Sıhhi Tesisat ve Bileşenleri İçin – Kurallar

TS 13075 İş Yerleri – Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 13080 İş Yerleri – Internet Servis Sağlayıcılığı Hizmetleri İçin – Genel Kurallar

TS 13084 İş Yerleri – Dış Mekan Bitkileri Üretim ve Satış Yerleri – Genel Kurallar

TS 13085 İş Yerleri – Tıbbi Alet ve Malzemelerin Dezenfeksiyon – Sterilizasyon Hizmetleri İçin – Genel Kurallar

TS 13089 Yetkili Servisler – Araç Üstü Basınçlı Kaplar ve Tanklar İçin – Kurallar

TS 13091 Hasta ve Ziyaretçileri Karşılama ve / veya Yönlendirme Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 13092 Sanal Ortamda Alışveriş Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 13100 Yetkili Servisler – Telsiz Cihazları İçin – Kurallar

TS 13107 Yetkili Servisler – Uydu Telefon Cihazları İçin – Kurallar

TS 13111 İş Yerleri – Kent Temizliği İçin – Genel Kurallar

TS 13140 Yetkili Servisler – Deniz Araçları Klima (iklimlendirme) Cihazları için – Kurallar

TS 13142 Yetkili Servisler – Baca Gazındaki Kükürt Oksitleri (Sox) Arıtma Cihazları İçin – Kurallar

TS 13144 Yetkili Servisler-Sac Levha Kesme ve/veya Şekillendirme Makinaları İçin-Kurallar

TS 13147 Yetkili Servisler – Bilgisayar destekli çizim masaları ve yazıcıları için – Kurallar

TS 13149 İş Yerleri – Yazılım Hizmetleri Veren Yerler İçin Kurallar

TS 13150 Yetkili Servisler – Kağıt Kesme Makinaları İçin – Kurallar

TS 13155 Yetkili Servisler – İnşaat ve Kazı Makinalarına Monte Edilen Hidrolik Kırıcılar İçin – Kurallar

TS 13163 İş Yerleri – Sigorta Acenteleri – Genel Kurallar

TS 13164 İş Yerleri – Kablolama Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 13165 Yetkili Servisler –Topoğrafik Ölçü Aletleri için – Kurallar

TS 13166 Yetkili Servisler – Sıra ve Çağrı Sistemi (Sıramatik) için – Kurallar

TS 13168 Özel Servisler – Karayolu Motorlu Taşıtları için – Sınıflandırma ve Kurallar

TS 13170 Yetkili Servisler-Trafik Sinyalizasyon Cihazları İçin-Kurallar

TS 13177 İş Yerleri – Alüminyum Yapı Sistemleri İmal Eden – Genel Kurallar

TS 13181 Protez – Ortez Yapım ve Uygulama Merkezleri – Genel Kurallar

TS 13187 Yetkili Servisler – Saatler İçin – Kurallar

TS 13188 İş Yerleri – Hukuk Hizmeti Veren Bürolar – Genel Kurallar

TS 13193 Yetkili Servisler –Vücut Bakım Cihazları İçin – Kurallar

TS 13201 Yetkili Servisler – Endüstriyel Amaçlı Deney ve Ölçü Aletleri İçin – Kurallar

TS 13211 Yetkili Servisler – Zemin, Asfalt ve Beton Laboratuvarı Deney Cihazları İçin – Kurallar

TS 13227 İş Yerleri – Dezenfeksiyon Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 13228 İş Yerleri – Abonelerin Su Sayaçlarına ve Ölçme Sistemlerine Hizmet Veren – Genel Kurallar

TS 13229 Yetkili Servisler – Görüntülü ve/veya Sesli Dahili Haberleşme Sistemleri için – Kurallar

TS 13230 İş Yerleri – Mobil Tahakkuk Hizmeti Veren–Genel Kurallar

TS 13240 İş Yerleri- Abonelerin Elektrik Sayaçları ile ilgili Hizmet Veren-Genel Kurallar

TS 13241 Yetkili Servisler – Televizyon Yayınlarını Almakta Kullanılan Antenler İçin – Kurallar

TS 13242 Yetkili Servisler – Bilgisayar Ağı Bileşenleri ve Sistemleri İçin – Kurallar

TS 13243 Yetkili Servisler – Led’li Grafik Tabanlı Görüntülü Duyuru Cihazları İçin – Kurallar

TS 13257 ş Yerleri – Alarm İzleme Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 13260 Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisleri – Genel kurallar

TS 13266 İş Yerleri – Noterlik Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 13267 İş Yerleri- Matbaa Makinaları ve Donanımları ile Sarf Malzemelerin Satışını Yapan –Genel Kurallar

TS 13273 Yetkili Servisler – Dikiş Makinaları İçin – Kurallar

TS 13283 İş Yerleri – Sanayi Tipi Temizlik Makinaları ve Kimyasal Temizlik Maddeleri Satış Mağazaları-Genel Kurallar

TS 13284İ ş Yerleri-Kantin İşletmeciliği Hizmeti Veren-Genel Kurallar

TS 13285 Özel Servisler – GSM Cep Telefonları İçin – Kurallar

TS 13287 İş Yerleri- İçme veya Kullanma Suyu Depolarına Temizlik Hizmeti Veren-Genel Kurallar

TS 13288 Yetkili Servisler – Yetkili Servisler – Asfalt ve/veya Beton İşleme Makinaları İçin Kurallar

TS 13306 Yetkili Servisler – Sabit Hücresel (GSM) Terminal Cihazları İçin – Kurallar

TS 13313 İş Yerleri-Alüminyum Yapı Malzemeleri Satışı Yapan-Genel Kurallar

TS 13315 Yetkili Servisler – Haşere Önleyici Ve Hayvan Kovucu Cihazlar İçin – Kurallar

TS 13318 Yetkili Servisler – Tıbbi Atık Bertaraf Etme Cihazları İçin – Kurallar

TS 13340 İş Yerleri – Marka ve/veya Patent Danışmanlığı Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 13341 İş Yerleri-Çeviri (Tercüme) Büroları – Genel Kurallar

TS 13342 İş Yerleri – Trafik Müşavirliği Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 13343 Yetkili Servisler – Genel Amaçlı Akışkan Depolama Tankları İçin – Kurallar

TS 13345 Yetkili Servisler – Yangın Söndürme Sistemleri ve Donanımları İçin – Kurallar

TS 13347 İş Yerleri – Motorlu Taşıtlarda Cam Değişim, Onarım ve Sarf Malzemesi Satış Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 13354 İş Yerleri – Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 13355 İş Yerleri – Kömür Satış Depoları – Genel Kurallar

TS 13367 Iş Yerleri – Hazır Giyim Ürünleri Satış Yerleri – Genel kurallar

TS 13368 Yetkili Servisler – Görüntü Kayıt Sistemli Hız Tespit Cihazları İçin Kurallar

TS 13380 Yetkili Servisler – Bebek Mobilyaları İçin – Kurallar

TS 13381 Yetkili Servisler – Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler İçin Kurallar

TS 13383 İş Yerleri – Yüksek Titreşimli Parçaların Balanslarını Yapan –Genel Kurallar

TS 13385 Yetkili Servisler – GSM RF Yineleyici Cihazlar İçin Kurallar

TS 13387 Yetkili Servisler – Yük Taşıma Bantları (Sistemleri) İçin Kurallar

TS 13390 Yetkili Servisler – İlaçlama Cihazları İçin – Kurallar

TS 13391 Yetkili Servisler- Mıknatısla veya Filtrasyon Yöntemiyle Ayrıştırma Yapan Makinalar İçin Kurallar

TS 13392 Yetkili Servisler – Duş Kabinleri İçin Kurallar

TS 13393 Yetkili Servisler – Pnömatik Tüp Taşıma Sistemleri, Pnömatik El Aletleri ve Devre Elemanları İçin – Kurallar

TS 13394 Yetkili Servisler – Anahtar İmalat Makinaları İçin Kurallar

TS 13395 Yetkili Servisler – Endüstriyel Amaçlı Kereste Kurutma Fırınları İçin –Kurallar

TS 13399 Yetkili Servisler – Sulama Sistemleri İçin – Kurallar

TS 13400 Yetkili Servisler – Mermer İşleme Makinaları İçin Kurallar

TS 13401 Yetkili Servisler – Çağrı Cihazları İçin Kurallar

TS 13402 Yetkili Servisler – Sterilizasyon Cihazları İçin Kurallar

TS 13406 Yetkili Servisler – Hidrolik Güç Üniteleri İçin Kurallar

TS 13408 Yetkili Servisler – Sütten Krema Ayrıştırma Makinaları İçin Kurallar

TS 13416 Yetkili Servisler – Evlerde Kullanılan Metal Mutfak Eşyaları İçin Kurallar

TS 13419 Yetkili Servisler – Polisaj Makinaları İçin – Kurallar

TS 13421 Yetkili Servisler – Çelik Para Kasaları İçin – Kurallar.

TS 13422 Yetkili Servisler – Bebek Bakım Cihazları İçin kurallar

TS 13426 Yetkili Servisler – Hemşire Çağrı Sistemleri İçin kurallar

TS 13427 Yetkili Servisler – Yıldırımdan Korunma Sistemleri İçin – Kurallar

TS 13428 Yetkili Servisler – Isıl İşlem Fırın ve Sistemleri İçin-Kurallar

TS 13429 Yetkili Servisler – Metal Dedektörler İçin – Kurallar

TS 13430 Yetkili Servisler – Akvaryum Filtreleri İçin-Kurallar

TS 13437 Yetkili Servisler–Motorlu Araçlarda Kullanılan Vites Kutuları İçin-Kurallar

TS 13438 Yetkili Servisler-Tuğla ve Kremit İmalatında Kullanılan Makinalar İçin-Kurallar

TS 13439 Yetkili Servisler-Yaylı Yataklar İçin-Kurallar

TS 13440 Yetkili Servisler-Gaz Armatürleri İçin-Kurallar

TS 13441 İş yerleri – Köfte Üretim Yerleri – Genel Kurallar

TS 13443 Yetkili Servisler-Değirmen Makinaları İçin-Kurallar

TS 13452 Yetkili Servisler-Sabun İmalatında Kullanılan Makinalar İçin-Kurallar

TS 13453 Yetkili Servisler-Tüfek ve Tabancalar İçin-Kurallar

TS 13459 İş Yerleri- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Veren Kuruluşlar İçin Genel Kurallar

TS 13460 Yetkili Servisler-Havuz vb. Yerlerde Suyu Filtre Etme Veya Arıtma Sistemi İçin Kurallar

TS 13467 Yetkili Servisler-Klorlama Cihazları İçin Kurallar

TS 13475 İş Yerleri- Havuz Fıskiye Sistemleri İçin Genel Kurallar

TS 13486 İş yerleri – Yeraltı/Yerüstü Akaryakıt Tanklarının Temizliği ve Gazdan Arındırılması Faaliyetlerinde Hizmet Veren – Genel Kurallar

TS 13493 Yetkili Servisler-TV/Radyo Vericileri ile Radyo Link Cihazları için-Kurallar

TS 13504 İş Yerleri-Doğalgaz İç Tesisatının Tesis, Bakım, Onarım ve Kontrolünü Yapan Yerler İçin Genel Kurallar

TS 13505 İş Yerleri – Simülasyon Sistemleri Yazılım ve Donanım Hizmeti Veren-Genel Kurallar

TS 13506 İş Yerleri – İş Makinalarını Kiralama Hizmeti Veren- Genel Kurallar

TS 13507 İş Yerleri – Kullanımdaki LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamirini Yapan Yerler İçin Genel Kurallar

TS 13513 İş Yerleri – Muayenehaneler İçin Genel Kurallar

TS 13514 İş Yerleri – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Veren Yerler İçin Genel Kurallar

TS 13520 Yetkili Servisler – Bilgisayarlı Oyun Makinaları İçin- Kurallar

TS 13521 Yetkili Servisler – Kişisel Bilgisayar Sistemleri İçin Kurallar

TS 13522 Yetkili Servisler – Takoğraf Cihazları İçin-Kurallar

TS 13523 Yetkili Servisler – Motor Test Cihazları İçin-Kurallar

TS 13530 Yetkili Servisler – Nordic Mobil Telefon(NMT) Cihazları İçin-Kurallar

TS 13532 İş Yerleri – Organizasyon Hizmeti Veren- Genel Kurallar

TS 13535 İş Yerleri – Karayolu İle Tehlikeli Madde Taşıyan Yerler İçin Genel Kurallar

TS 13541 İş Yerleri – Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri – Genel Kurallar

TS 13544 Yetkili Servisler – Masa Tipi Delme İşlemi Yapan (Matkap) Tezgahlar İçin – Kurallar

TS 13547 Yetkili Servisler – Spot Isıtıcılar İçin – Kurallar

TS 13548 Yetkili Servisler – Cep Telefonu Aksesuar ve Donanımları İçin – Kurallar

TS 13556 Yetkili Servisler – Fotoğraf Stüdyoları Gibi Yerlerde Kullanılan Paraflaş, Tepe Lambası vb. Aydınlatma Cihazları İçin – Kurallar

TS 13557 İş Yerleri – Atık Akümülatör Geri Dönüşüm Tesisleri İçin Kurallar

TS 13558 İş Yerleri – Doğal Gaz Dönüşüm Tesisatı Yapan Yerler İçin – Genel Kurallar

TS 13559 Yetkili Servisler – Voltaj Regülatörleri İçin – Kurallar

TS 13560 Yetkili Servisler – Uydu Tabanlı Konum Belirleme (GPS) ve/veya Yönlendirme Cihazları İçin – Kurallar

TS 13561 Yetkili Servisler – Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlarda Kullanılan Kumanda Panoları veya Kumanda Kartları İçin – Kurallar

TS 13562 Yetkili Servisler – Eş Zamanlı (simultane) Tercüme Amaçlı Alıcı/verici, Mikrofon, Kulaklık, Hoparlör, Ses Konsolu vb. Ünitelerden Oluşan Sistemler İçin – Kurallar

TS 13563 Yetkili Servisler – Soğuk Hava Odaları ve Depoları İçin – Kurallar

TS 13564 Yetkili Servisler – Genel Amaçlı Akışkan Sistemleri ve Bileşenleri Alet ve Cihazları – Hava Kalitesi, BOİ, Organik Bileşik, Toz vb. Ölçme Cihazları ile Baca Gazı, Su/atık su, Organik Halojen vb. Analiz Cihazları İçin – Kurallar

TS 13573 İş Yerleri – Danışmanlık hizmetleri – Sınıflandırma – Genel ve Özel kurallar

TS 13574 Yetkili Servisler – Karayolu Araçlarında Kullanılan Mesafe Ölçüm Cihazları İçin – Kurallar

TS 13575 Yetkili Servisler – Rack Kabinetler ve Endüstriyel Elektronik Cihaz Kutuları İçin – Kurallar

TS 13576 Yetkili Servisler – Kimlik, Banka, Üyelik vb. Kart Basım Cihazları İçin – Kurallar

TS 13577 Yetkili Servisler – Karavan, Yaşam Konteyneri, Çelik Bina vb. Mamuller İçin – Kurallar

TS 13578 Yetkili Servisler – Salıncak, Tahterevalli, Kaydırak vb. Oyun Alanı Elemanları İçin – Kurallar

TS 13579 Yetkili Servisler – Asfalt Hazırlama Tesisleri (Asfalt Plenti) İçin – Kurallar

TS 13580 Yetkili Servisler – Toz Tutma Üniteleri İçin – Kurallar

TS 13587 İş Yerleri – Yazıcı Kartuşları Dolum Merkezleri İçin – Kurallar

TS 13588 Yetkili Servisler – Video Haberleşme Cihazları İçin – Kurallar

TS 13589 Alışveriş Merkezleri (AVM’ler) İçin-Kurallar

TS 13590 Yetkili Servisler – Kapı Açma-Kapama Sistemleri ve Kilitleri İçin – Kurallar

TS 13591 Yetkili Servisler – Cilt, Laminasyon ve Sırt Geçirme Makineleri İçin – Kurallar

TS 13592 Yetkili Servisler – Güç Aktarımında Kullanılan Hidrolik Sistemler İçin kurallar

TS 13601 İş Yerleri – Gemi İmal Yerleri İçin Kurallar

TS 13602 Yetkili Servisler – Alçak Gerilim Anahtarlama Düzenleri ve Kontrol Düzenleri İçin

TS 13603 Yetkili Servisler – Her Türlü Ahşap, Plastik, Alüminyum, Tül ve Kumaştan Mamül Perdeler ve Manuel veya Uzaktan Kumandalı Akordeon Kapılar İçin Kurallar

TS 13611 Yetkili Servisler – Programlanabilir Otomasyon Sistemleri İçin Kurallar

TS 13612 Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) – İkmal İstasyonları – Karayolu Taşıtları İçin – Emniyet Kuralları

TS 13613 İş Yerleri – Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri İçin – Kurallar

TS 13614 İş Yerleri – Turizm Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 13615 İş Yerleri – Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisleri İçin Kurallar

TS 13617 Yetkili Servisler – Veri İletiminde Kullanılan Sinyal Dönüştürme İşlemi Yapan Arabirim Cihazları İçin Kurallar

TS 13618 Yetkili Servisler – Elektronik veya Analog Göstergeli Hava Pompaları İçin Kurallar

TS 13621 İş Yerleri – Gemi Söküm Yerleri İçin Kurallar

TS 13623 İş Yerleri- Ömrünü Tamamlamış Araçların Arındırma, Sökme ve İşleme Tesisleri İçin Kurallar

TS 13624 Yetkili Servisler – Otomatik Otopark Sistemleri İçin Kurallar

TS EN 15038 Çeviri Hizmetleri-Hizmet Gerekleri

TS EN 15927 İş Yerleri – İşitme Cihazı Uzmanları Tarafından Hizmet Verilen   

TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse belgesini nasıl alabilirim,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse hyb belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmete Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE HYB Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi nasıl alınır,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,TSE belgesi,tse belgesi danışmanlık firmaları,tse belgesi nasıl alınır,tse,tse belgesi danışmanlık firmaları

 • TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) – Taşıma Kuralları

 • TS 1446 Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG)- Depolama Kuralları

 • TS 1449 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Doldurma ve Boşaltma Kuralları

 • TS 4156 Yangın Önleme – Umumi Yerlerde – Gruplandırma, Ekipman ve Sistemler – Genel

 • TS 4641 Balıkları Dondurarak Muhafaza Kuralları

 • TS 6914 Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depolayan ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar

 • TS 6915 Konaklama Tesisleri – Genel Kurallar

 • TS 7035 Bakkal Dükkanları için Genel Kurallar

 • TS 7036 İş Yerleri – Lokantalar-Genel Kurallar

 • TS 7037 İşyerleri – Kasap Dükkanları, Toptancı Kasap Dükkanları ve Market Et Reyonları-Genel Kurallar

 • TS 7038 İş Yerleri – Yenilebilir Su Ürünlerinin Satışını Yapan Yerler İçin Genel Kurallar

 • TS 7039 İş Yerleri – Sakatat Satışı Yapan Yerler – Genel Kurallar

 • TS 7040 İş Yerleri – Pide, Lahmacun ve Pizza Salonları – Sınıflandırma ve Genel Kurallar

 • TS 7097 İş Yerleri – Simit Ve Galeta Fırınları İçin Kurallar

 • TS 7098 İş yerleri – Kahvehane, Kıraathane, Çay Ocakları – Sınıflandırma – Genel Kurallar

 • TS 7244 İş Yerleri – Kafeteryalar – Genel Kurallar

 • TS 7281 İş Yerleri – Pastaneler-Sınıflandırma – Genel Kurallar

 • TS 7282 İş Yerleri – Ekmek ve Benzeri Unlu Mamulleri İmal Eden Fırınlar-Genel Kurallar

 • TS 7372 İş Yerleri – Gazinolar – Genel Kurallar

 • TS 7695 Odun Satış Depoları ile İlgili Genel Kurallar

 • TS 7850 Türk Hamamları – Genel Kurallar

 • TS 7890  Ekmek Satış Hizmetleri – Genel Kurallar

 • TS 7891 İş yerleri – Kuaför ve Berber Salonları – Genel Kurallar

 • TS 8357 İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar

 • TS 8358 İş Yerleri – Ev, İşyeri ve Yerleşim Alanlarındaki Zararlılar (Haşereler) İle Mücadele Hizmetleri İçin Kurallar

 • TS 8359 İş Yerleri – Kümes ve Av Hayvanları Eti Satış Yerleri – Genel Kurallar

 • TS 8399 Açık ve Kapalı Taksi Durakları İle İlgili Genel Kurallar

 • TS 8400 İş Yerleri – Büfeler – Genel kurallar

 • TS 8401 İş Yerleri – Güzellik Salonları-Genel Kurallar

 • TS 8402 Manikür, Pedikür ve Ağda Salonlarının Sınıflandırılması ve Özellikleri

 • TS 8467 İş Yerleri – Diskotek ve kokteyl salonları – Sınıflandırma – Özellikler

 • TS 8468 İş Yerleri – Bar ve pavyonlar – Sınıflandırma – Özellikler

 • TS 8480 Süpermarketler – Genel kurallar

 • TS 8516 Tamir ve Bakım Servisleri – Motorlu Taşıt Kaportaları İçin – Kurallar

 • TS 8517 Özel Servisler – Oto Elektrik Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

 • TS 8600 Salonlar Düğün Salonları-Sınıflandırma-ve Genel Kurallar

 • TS 8721 Veteriner Muayenehaneleri ve Poliklinikleri – Genel Kurallar

 • TS 8799 Özel Servisler – Oto Boyahaneleri İçin Kurallar

 • TS 8901 İş Yerleri – Hamburger Satış Yerleri İçin Genel Kurallar

 • TS 8902 İş Yerleri – Tavernalar – Genel Kurallar

 • TS 8985 İş Yerleri – Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları – Genel Kurallar

 • TS 8986 Motorlu Araç Tamirhaneleri İçin Sınıflandırma ve Kurallar

 • TS 9043 İş Yerleri – Hayvan Satış Yeri- Genel Kurallar

 • TS 9047 Tamir ve Bakım Servisleri – Motorlu Taşıt Lastikleri İçin – Kurallar

 • TS 9048 Soğuk Hava Depoları- Genel Kurallar

 • TS 9049 İş Yerleri – Yufka İmal Yerleri – Genel Kurallar

 • TS 9173 İş Yerleri – Kuru Temizleme Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

 • TS 9261 İş yerleri – Halı ve Kilim Temizleme Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

 • TS 9262 Açık Hava Gazinoları – Sınıflandırma ve Özellikler

 • TS 9300 İş Yerleri-Reklam Hizmeti Veren Yerler için Kurallar

 • TS 9433 İş Yerleri – Hızlı Yemek Servisi Yapan Yerler – Genel Kurallar

 • TS 9434 Araç Radyatör Tamirhaneleri – Sınıflandırma ve Genel Kurallar

 • TS 9435 Tamir ve Bakım Servisleri – Motorlu Taşıt Lastik Kaplama Hizmetleri İçin – Kurallar

 • TS 9517 İş Yerleri – Kuruyemiş Satış Yerleri İçin Genel Kurallar

 • TS 9518 İlköğretim Okulları-Fiziki Yerleşim-Genel Kurallar

 • TS 9591 Bitkisel Sıvı Yağ Fabrikaları için Kurallar

 • TS 9672 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar Ön Düzen Geometrisi ve Tekerlek Balans Ayarları için-Kurallar ve Sınıflandırma

 • TS 9674 İş Yerleri – Motorlu Taşıt Sürücü Kursları İçin Genel Kurallar

 • TS 9881 Araç Park Yerleri İçin Kurallar

 • TS 10079 Yetkili Servisler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikle ve/veya Gazla Çalışan Alet veya Cihazlar – Kurallar

 • TS 10080 Sabit Pazar Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 10081 Semt Pazarları -Genel Kurallar

 • TS 10082 İş Yerleri – Konaklama Tesisleri – Turizm Belgesi Olan Oteller – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar

 • TS 10347 İş Yerleri- Çocuklara Kreş ve Gündüz Bakım Evi Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

 • TS 10386 İş Yerleri – Kaynak Suyu Dolum Tesisleri için Kurallar

 • TS 10492 Okullar – Orta öğretim – Genel Kurallar

 • TS 10722 İş Yerleri- Ev Süs Hayvanları Satış Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 10723 Halı Kaplı Futbol Sahaları – Genel Kurallar

 • TS 10782 İş Yerleri-Kuruyemiş İşleme Tesisleri-Genel Kurallar

 • TS 10836 İş Yerleri-Et Ürünleri İmal Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 10871 İş yerleri- Tenis Sahaları İçin Kurallar

 • TS 10956 Yetkili servisler – Elektronik Cihazlar – Görüntü ve/veya Ses Cihazları İçin – Kurallar

 • TS 11074 Jimnastik salonları – Genel Özellikleri

 • TS 11075 İş Yerleri – Oto Alım – Satım Hizmeti Veren – Genel Kurallar

 • TS 11076 Kesim tesisleri – Kasaplık kanatlı hayvanlar için – Genel kurallar

 • TS 11077 İş Yerleri- Süt Ürünleri İmal Yerleri- Genel Kurallar

 • TS 11078 İş Yerleri-Mermer Atölyeleri-Genel Kurallar

 • TS 11138 İş Yerleri – İşkembeciler – Genel Kurallar

 • TS 11173 İş Yerleri – Baharat İşleme Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 11229 İş Yerleri – Ayak Giyecekleri Tamiri Yapan – Genel Kurallar

 • TS 11255 Mobilya İmal Yerleri-Seri İmalat- Genel Kurallar

 • TS 11256 İş Yerleri – Basketbol ve Voleybol Sahaları İçin Hizmet Veren – Genel Kurallar

 • TS 11282 Süs Bitkileri – İç Mekanlarda Kullanılan-Satış Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 11329 Fotoğraf Stüdyosu-Genel Kurallar

 • TS 11371 İş Yerleri – Şehiriçi ve/veya Şehirlerarası Ev Eşyası Nakliyatı Hizmeti Veren – Genel Kurallar

 • TS 11400 İş Yerleri – Huzurevleri İçin Genel Kurallar

 • TS 11497 İş Yerleri – Çamaşır Yıkama Yerleri – Genel Kurallar

 • TS 11498 Öğrenci Yurtları-Yüksek Öğrenim İçin-Genel Kurallar

 • TS 11524 Konfeksiyon İmal Yerleri- Genel Kurallar

 • TS 11526 Oto Temizleme- Yıkama ve Yağlama Yerleri- Genel Kurallar

 • TS 11592 Taksi Durakları ve Taksi İşletmeciliği – Genel Kurallar

 • TS 11593 Dolmuş Minibüs Durakları ve Dolmuş Minibüs İşletmeciliği – Genel Kurallar

 • TS 11594 Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği – Terminal Hizmeti Olan – Genel Kurallar

 • TS 11595 İş Yerleri – Karayoluyla Eşya Nakliye Hizmeti Veren – Genel Kurallar

 • TS 11642 Karayolları Kenarında Yapılan Dinlenme Tesisleri-Genel Kurallar

 • TS 11643 İş Yerleri – İçme Suyu Satışı Yapan – Genel Kurallar

 • TS 11670 Bakliyat ve Hububat Ambalajlama Yerleri- Genel Kurallar

 • TS 11671 İş Yerleri – Döner İmal Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 11688 İş Yerleri – Turşu Üretim Tesisleri-Genel Kurallar

 • TS 11689 İş Yerleri – Zeytin Salamurahaneleri – Genel Kurallar

 • TS 11816 Emlak Müşavirliği Hizmetleri – Genel Kurallar

 • TS 11827 İş Yerleri – Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

 • TS 11847 Özel Dershaneler-Genel Kurallar

 • TS 11848 Kuyumculuk Hizmetleri-Genel Kurallar

 • TS 11855 Ecza Depoları-Genel Kurallar

 • TS 11861 Halı Mağazaları-Genel Kurallar

 • TS 11875 Hipermarketler – Genel Kurallar

 • TS 11893 Elektrik Malzemeleri Satış Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 11894 Matbaacılık Hizmetleri-Genel Kurallar

 • TS 11913 Optik Mağazaları – Genel Kurallar

 • TS 11921 Yetkili Servisler – Motosikletler İçin Kurallar

 • TS 11924 Yangın Önleme – Okullarda (İlk, Orta ve Yüksek Öğretim) – Genel Kurallar

 • TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)- İkmal İstasyonu- Karayolu Taşıtları İçin- Emniyet Kuralları

 • TS 11947 Yangın Önleme – Yapıları Isıtma Merkezlerinde

 • TS 11953 Özel Servisler-Araç Motorları Ayar Yerleri İçin Kurallar

 • TS 11954 Özel Servisler – Taşıtlar – Motor Yenileme Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

 • TS 11964 Tamir ve Bakım Servisleri-Dizel Motor Yakıt Pompası ve Enjektör Ayar Yerleri-Kurallar

 • TS 11968 Tamir ve Bakım Servisleri – Şaft Dengeleme (Balans) Ayar ve Tamir Yeri – Genel Kurallar

 • TS 11969 Tamir ve Bakım Yerleri – Oto Döşeme – Genel Kurallar

 • TS 11972 Yat Turizmi İşletmeciliği – Genel Kurallar

 • TS 12040 İş Yerleri-Akümülatör Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin-Kurallar

 • TS 12048 Toplantı Hazırlama – Genel Kurul-Genel Kurallar

 • TS 12104 Satış Mağazaları – Deri ve Suni Deri Giyim Eşyası İçin – Genel Kurallar

 • TS 12125 Yetkili Servisler – Fotokopi Makinaları-Kurallar

 • TS 12134 Yetkili Servisler – GSM Cep Telefonları ve Aksesuarları/Donanımları İçin Kurallar

 • TS 12162 Yetkili Servisler – Optik Tarayıcı ve Barkod Okuyucular – Kurallar

 • TS 12225 İş Yerleri – Sert PVC’den Kapı veya Pencere Sistemleri İmal Yerleri- Genel Kurallar

 • TS 12226 Yetkili Servisler – Elektrik Sayaçları, Su Sayaçları ve Akaryakıt ve Gaz Sayaçları İçin – Kurallar

 • TS 12255 Yetkili Servisler – Asansörler İçin – Kurallar

 • TS 12256 İş Yerleri – Tesviyecilik Atölyeleri – Genel Kurallar

 • TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşıma Hizmetleri- Genel Kurallar

 • TS 12312 Dayanıklı Tüketim Malları Satış Mağazaları – Genel Kurallar

 • TS 12355 Yetkili Servisler – Kat Kaloriferleri ve Kombiler-Kurallar

 • TS 12416 Büyük Tüketim Toptancı Halleri-Genel Kurallar

 • TS 12417 Büyük Tüketim Toptancı Halleri-Yaş Sebze ve Meyve-Et ve Tavuk Eti-Su Ürünleri-Kuru Gıda İçin-Genel Kurallar

 • TS 12420 Yetkili Servisler – Basınçlı Kaplar ve Tanklar için Kurallar

 • TS 12425 Yetkili Servisler – Matbaa Makinaları İçin – Kurallar

 • TS 12426 Yetkili Servisler – Tıbbi Cihazlar – Kurallar

 • TS 12427 Yetkili Servisler – Oyun, Spor ve Av Amaçlı Alet ve Makinalar – Kurallar

 • TS 12486 Mobilya ve Aksesuar Mobilyaları Satış Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 12487 Yetkili Servisler – Mobilyalar – Kurallar

 • TS 12488 Özel Bilgisayar Dershaneleri – Genel Kurallar

 • TS 12498 Yetkili Servisler – Bilgisayar ve Çevre Birimleri – Kurallar

 • TS 12510 Yetkili Servisler – İnşaat ve Kazı Makinaları İçin – Kurallar

 • TS 12512 Yetkili Servisler – Çocuk Arabası, Puseti ve Oto Koltukları İçin-Kurallar

 • TS EN 12522-1 Taşınma Eşyası Taşıma Hizmetleri – Özel Şahıslara Verilen – Bölüm 1: Hizmet Özellikleri

 • TS EN 12522-2 Taşınma Eşyası Taşıma Hizmetleri – Özel Şahıslara Verilen – Bölüm 2: Hizmet Şartları

 • TS 12524 İş Yerleri- Temizlik Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

 • TS 12531 Yetkili Servisler – Toprak İşleme Ekipmanları için – Kurallar

 • TS 12533 Yetkili Servisler – Tarım Alet ve Makinaları-Hasat ve Harman Makinaları İçin-Kurallar

 • TS 12534 Yetkili Servisler–Tarım Alet ve Makinaları-Ekim, Dikim ve Gübreleme Makinaları -Kurallar

 • TS 12539 Yetkili Servisler – Sanayi Amaçlı Ağaç İşleme Makinaları İçin Kurallar

 • TS 12540 Yetkili Servisler – Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için – Kurallar

 • TS 12541 Elektrik İç Tesisatı Montaj, Bakım ve Onarımını Yapan İş Yerleri Genel Kurallar

 • TS 12558 Yetkili Servisler – Ahşap, metal ve/veya PVC kapı ve pencere sistemleri için kurallar

 • TS 12559 Yetkili Servisler – Engellilerin Kullandığı Teknik Yardım Araçları İçin-Kurallar

 • TS 12578 Yetkili Servisler – Kaldırma ve Taşıma Makineleri – Kurallar

 • TS 12600 Yetkili Servisler – Hayvancılıkta Kullanılan Makinalar – Kurallar

 • TS 12608 Ayakkabı Satış Yerleri –Genel Kurallar

 • TS 12612 İş Yerleri – Motorlu Taşıt Yetkili Yedek Parça Satış Yerleri İçin Kurallar

 • TS 12643 Yetkili Servisler – Kesintisiz Güç Kaynakları İçin – Kurallar

 • TS 12650 Yetkili Servisler – İçten Yanmalı Motorlar Tarafından Tahrik Edilen Jeneratörler- Kurallar

 • TS 12652  İş yerleri – Araç Kiralama Hizmeti Veren – Genel Kurallar

 • TS 12658 Yetkili Servisler – Tarım Alet ve Makinaları –Taşıma ve Ulaştırma Ekipmanları İçin Kurallar

 • TS 12659 Yetkili Servisler – Bitki Koruma Ekipmanı – Kurallar

 • TS 12663 Akaryakıt Satış ve/veya Akaryakıt Satış ve Servis Yerleri – Genel Kurallar

 • TS 12664-1 Karayolu Taşıtları Yakıt Sistemlerinin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Kullanımı İçin Dönüşümünü Yapan Yerler – Genel Kurallar

 • TS 12664-2 İş Yerleri – Karayolu Taşıtları Yakma Sistemlerinin, Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Kullanımı İçin Dönüşümünü Yapan Yerler İçin Kurallar

 • TS 12669 İşyerleri – Kasaplık Hayvanlar Kesim Yerleri (Mezbahalar) – Sınıflandırma – Genel Kurallar

 • TS 12676 Yetkili Servisler – Kazanlar ve Isı Değiştiriciler (Eşanjörler) İçin – Kurallar

 • TS 12681 Yetkili Servisler – Karayolu taşıtları – Özel Amaçlı Taşıtlar İçin Kurallar

 • TS 12683 Yetkili Servisler – Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri İçin – Kurallar

 • TS 12684 Yetkili Servisler – Ambalajlama, Etiketleme ve Dolum Makinaları İçin-Kurallar

 • TS 12690 Yetkili Servisler – Güneş Enerji Sistemleri İçin Kurallar

 • TS 12706 İş Yerleri-Peyzaj Mimarlığı Hizmeti Veren– Genel Kurallar

 • TS 12709 Yetkili Servisler – Kaynak Makinaları İçin – Kurallar

 • TS 12710 Yetkili Servisler – Takım Tezgahları – Kurallar

 • TS 12711 Yetkili Servisler – Taşınabilen Elektrikli El Aletleri İçin – Kurallar

 • TS12713 Yetkili Servisler – Uydu Alıcı Sistemleri İçin – Kurallar

 • TS 12725 İş Yerleri – Fuar Hizmetleri ve Fuar Alanları İçin Genel Kurallar

 • TS 12739 Yetkili Servisler – Telefon ve Telefon Santrali ile Ekipmanları – Kurallar

 • TS 12749 Yetkili Servisler – Teleks, Teleteks, Telefaks, Modem vb. Cihazlar – Kurallar

 • TS 12782 Güvenlik Hizmetleri – Genel kurallar

 • TS 12788 İş Yerleri – İnternet Evi- Genel Kurallar

 • TS 12792 İş Yerleri – Elektrostatik Toz Boya Uygulama Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 12809 Yetkili Servisler-Transformatörler İçin-Kurallar

 • TS 12810 İş Yerleri – Posta Tekeli Dışındaki Gönderilerle İlgili Hizmetler İçin-Genel Kurallar

 • TS 12817 Yetkili Servisler – Elektrik Panoları için Kurallar

 • TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri

 • TS 12821 İş Yerleri – Diş Protez Laboratuvarları için Genel Kurallar

 • TS 12831 Yetkili Servisler –  Anahtarlama ve Kontrol Cihazları İçin – Kurallar

 • TS 12841 İş Yerleri – Evcil Hayvan Bakım Evleri İçin Genel Kurallar

 • TS 12842 Yetkili Servisler – Motorlar (Elektrikli) İçin-Kurallar

 • TS 12843 Yetkili Servisler – Su Arıtma Cihaz ve Sistemleri İçin-Kurallar

 • TS 12844 Yetkili Servisler – Vanalar-Kurallar

 • TS 12845 Yetkili Servisler – Profesyonel Amaçlı Ses ve Görüntü Cihazları – Kurallar

 • TS 12849 Yetkili Servisler – Alarm Cihazları İçin Kurallar

 • TS 12850 Yetkili Servisler – Havalandırma ve Klima Sistemleri-Klima Santralleri, Klimalar, Soğutucu Gruplar, Fan-Coiller, Fanlar (Aspiratörler, Vantilatörler), Hava Temizleyici Cihazlar ve Hava Perdeleri vb. İçin Kurallar

 • TS 12852 Yetkili Servisler – Basınçlı Kaplar ve Tanklar-Sabit Tanklar (Gaz ve Sıvı Yakıt İçin Olanlar Hariç), Hidroforlar Atmosfere Açık ve Kapalı Tip Genleşme Depoları İçin-Kurallar

 • TS 12853 Yetkili Servisler – Büro ve Muhasebe Makinaları İçin – Kurallar

 • TS 12859 Yetkili Servisler – Elektrikle ve/veya Gazla Çalışan Sanayi Tipi Cihazlar – Kurallar

 • TS 12865 Yetkili Servisler – Brülörler (Sıvı Yakıtlı, Gaz Yakıtlı ve Çift Yakıtlı)-Kurallar

 • TS 12866 Peyzaj Mimarlığı-Bakım Onarım Hizmetleri-Kurallar

 • TS 12867 Peyzaj Mimarlığı-Proje Hizmetleri-Kurallar

 • TS 12868 Peyzaj Mimarlığı-Uygulama Hizmetleri-Kurallar

 • TS 12869 Yetkili Servisler – İçten Yanmalı Motorlar İçin – Kurallar

 • TS 12870 Yetkili Servisler – Kompresörler İçin Kurallar

 • TS 12871 Yetkili Servisler – Redresörler ve/veya  İnvertörler İçin Kurallar

 • TS 12873 Yetkili Servisler – Pompalar (Atık ve Temiz Su, Yağ, Akaryakıt, LPG, CNG) İçin-Kurallar

 • TS 12875 Yetkili Servisler – Otomotiv Sanayi Servis Hizmetleri Cihaz ve Ekipmanları İçin – Kurallar

 • TS 12887 Yetkili Servisler – Gıda ve İçki Sanayi Makinaları vb. İçin – Kurallar

 • TS 12890 Yetkili Servisler – Müzik Aletleri-Kurallar

 • TS 12907 Yetkili Servisler – Optik Alet ve Cihazlar İçin-Kurallar

 • TS 12909 Yetkili Servisler – Teksir, Ozalit ve Baskı Makinaları İçin-Kurallar

 • TS 12960 Sahipsiz Köpek Barınakları-Genel Kurallar

 • TS 12961 Yetkili Servisler – Deniz Taşıtları (Deniz Motorsikletleri, İçten veya Dıştan Takmalı Deniz Motorları, Botlar ve Tekneler) İçin-Kurallar

 • TS 12962 Yetkili Servisler – Tartı Aletleri ve Cihazları (Terazi, Baskül) İçin-Kurallar

 • TS 12963 Yetkili Servisler – POS, ATM, Kiosk ve El Terminalleri -Kurallar

 • TS 12987 İş Yerleri-Narenciye İşleme Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 12988 İş Yerleri – Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 12993 İş Yerleri – İnsan Kaynakları Hizmetleri Veren-Kurallar

 • TS 12994 İş Yerleri – Kentsel Donatım Elemanları İmal Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 12998 İş Yerleri – Çiçek Satış Yerleri-Genel Kurallar

 • TS 12999 İş Yerleri-Çocuk, Yaşlı ve Hasta İçin Yaşadıkları Adreste Refakat ve Bakım Hizmeti Veren Yerler-için kurallar

 • TS 13004 Yetkili Servisler – Elektronik Yazar Kasalar İçin-Kurallar

 • TS 13005 Yetkili Servisler – Tıbbi ve Laboratuvar Amaçlı Hastane Mefruşatı ve Ekipmanları İçin-Kurallar

 • TS 13006 İş Yerleri – Cenaze Hizmetleri İçin-Genel Kurallar

 • TS 13011 Yetkili Servisler – Sağlık Sektöründe Kullanılan Cerrahi El Aletleri İçin-Kurallar

 • TS 13012 İş Yerleri – Kırtasiye Satış Yerleri-Genel Kurallar

 • TS EN 13015 +A1 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı – Bakım Talimatları İçin Kurallar

 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon-Genel Kurallar

 • TS 13070 Yetkili servisler-Karayolu Taşıtları Klima Sistemleri İçin Kurallar

 • TS 13072 Yetkili Servisler – Kalorifer Tesisatı ve Sıhhi Tesisat İçin Kurallar

 • TS 13075 İş Yerleri – Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri – Genel Kurallar

 • TS 13080 İş Yerleri – Internet Servis Sağlayıcılığı Hizmetleri İçin – Genel Kurallar

 • TS 13084 İş Yerleri – Dış Mekan Bitkileri Üretim ve Satış Yerleri – Genel Kurallar

 • TS 13085 İş Yerleri – Tıbbi Alet ve Malzemelerin Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri İçin – Genel Kurallar

 • TS 13089 Yetkili Servisler – Araç Üstü Basınçlı Kaplar ve Tanklar İçin – Kurallar

 • TS 13091 Hasta ve Ziyaretçileri Karşılama ve / veya Yönlendirme Hizmetleri – Genel Kurallar

 • TS 13092 Sanal Ortamda Alışveriş Hizmetleri – Genel Kurallar

 • TS 13100 Yetkili Servisler – Telsiz Cihazları İçin – Kurallar

 • TS 13107 Yetkili Servisler – Uydu Telefon Cihazları – Kurallar

 • TS 13111 İş Yerleri – Kent Temizliği İçin – Genel Kurallar

 • TS 13140 Yetkili Servisler – Deniz Taşıtları Klima Sistemleri için Kurallar

 • TS 13142 Yetkili Servisler – Baca Gazlarını Kükürtoksitlerden (SOx) Arındırma Sistemleri İçin Kurallar

 • TS 13144 Yetkili Servisler-Sac Levha Kesme ve/veya Şekillendirme Makinaları İçin Kurallar

 • TS 13147 Yetkili Servisler – Bilgisayar destekli çizim masaları ve yazıcıları için – Kurallar

 • TS 13149 İş Yerleri – Yazılım Hizmetleri Veren Yerler İçin Kurallar

 • TS 13150 Yetkili Servisler – Kağıt Kesme Makinaları İçin Kurallar

 • TS 13155 Yetkili Servisler – İnşaat ve Kazı Makinalarına Monte Edilen Hidrolik Kırıcılar İçin Kurallar

 • TS 13163 İş Yerleri – Sigorta Acenteleri – Genel Kurallar

 • TS 13164 İş Yerleri – Kablolama Hizmeti Veren – Genel Kurallar

 • TS 13165 Yetkili Servisler –Topoğrafik Ölçü Aletleri için – Kurallar

 • TS 13166 Yetkili Servisler – Sıra ve Çağrı Sistemi (Sıramatik) için – Kurallar

 • TS 13168 Özel Servisler – Karayolu Motorlu Taşıtları için – Sınıflandırma ve Kurallar

 • TS 13170 Yetkili Servisler-Trafik Sinyalizasyon Sistemleri İçin-Kurallar

 • TS 13177 İş Yerleri – Alüminyum Yapı Sistemleri İmal Eden – Genel Kurallar

 • TS 13181 İş yerleri -Protez – Ortez Yapım ve Uygulama Merkezleri – Genel Kurallar

 • TS 13187 Yetkili Servisler – Saatler İçin – Kurallar

bottom of page